Elektronické podání můžete provést přes datovou schránku nebo pomocí elektronického podpisu.

Datová schránka

Datová schránka funguje podobně jako e-mailová schránka. Najdete v ní přijaté i odeslané zprávy. Jako adresy příjemců zpráv se používají tzv. identifikátory datových schránek, které instituce zveřejňují na svých webových stránkách. Přes datovou schránku můžete posílat dokumenty na úřady a opačně instituce státní správy mají povinnost vám do ní posílat veškerou korespondenci.

Po zřízení datové schránky byste už neměli dostávat obálky s pruhem ani doporučené dopisy z úřadů. Ty totiž ze zákona musí používat přednostně datovou schránku, pokud ji máte ať už jako osoba nebo jako firma. Datovou schránku můžete používat také pro elektronické podání formulářů. Ty můžete takto podávat na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a na všechny zdravotní pojišťovny.

Při elektronickém podání se však neposílá formulář naskenovaný, ani uložený ve formátu PDF určeném pro zobrazení a tisk, ale data z formuláře se pošlou uložená ve speciálním formátu (XML), který instituce mohou automaticky zpracovat. Standardně se všechny zprávy v datové schránce po devadesáti dnech automaticky mažou. Pomocí chytrého softwaru ji je však můžete archivovat natrvalo.

Jak si zřídit datovou schránku?

Datovou schránku si můžete zřídit buď na Czech pointu České pošty osobně, nebo můžete požádat o zřízení schránky e-mailem či poštou. Na webu www.datoveschranky.info najdete návod.


Výhody
 • Datová schránka je zdarma.
 • Elektronické podání je jednoduché a rychlé.
 • Není třeba nic v počítači instalovat.
 • Do datové schránky vám budou automaticky chodit dopisy z úřadů.
 •  
Nevýhody
 • Potvrzení o podání nemáte okamžitě, ale přijde do datové schránky, jakmile úřad podání přijme.
 • Dopisy z úřadů na rozdíl od poštovních zásilek nemůžete nepřevzít.
 •  
 

Elektronický podpis

Elektronický podpis (také kvalifikovaný certifikát či digitální podpis) nahrazuje klasický ruční podpis speciální sekvencí dat, pomocí které je možné prokázat, že dokument nebo data byly podepsané konkrétním uživatelem. Elektronický podpis můžete použít pro elektronické podání na finanční úřad, na správu sociálního zabezpečení i na zdravotní pojišťovny. Elektronický podpis si musíte koupit, cena se pohybuje od tří set korun nahoru.

Jak si pořídit elektronický podpis

Elektronický podpis můžete získat u tzv. certifikační agentury, které jsou tři. Při objednávce certifikátu se postupuje podle návodu, který najdete na webu agentury:

Česká pošta a.s. - návod
První certifikační autorita, a.s. - návod
e-Identity a.s. - návod

Obecně je postup takový, že nejprve vygenerujete na svém počítači žádost o vystavení certifikátu, obvykle pomocí aplikace, kterou získáte na webu vystavitele certifikátu. Po odeslání žádosti a po úhradě poplatku vám bude vystaven elektronický podpis. Ten potom nainstalujete na stejný počítač, na kterém jste vytvořili žádost o vystavení. Postupy jsou podrobně vysvětlené na v návodech certifikačních agentur.


Výhody
 • Okamžité přijetí potvrzení o podání na finanční úřad.
 • Můžete podepisovat různé další dokumenty nebo e-maily.
 • Další využití pro zvýšení bezpečnosti přihlašování do některých webových aplikací.
 •  
Nevýhody
 • Nutnost každoroční obnovy a platby.
 • Složitější instalace.
 • Odesílání e-podání na ČSSZ může trvat dlouho (někdy i desítky minut).
 •  
 

Datovou schránku nebo elektronický podpis?

Datovou schránku využijete při podání na všechny instituce a to bez otravné registrace. Navíc je datová schránka zcela zdarma. Při pořízení datové schránky však počítejte s tím, že vám do ní bude chodit běžná pošta od různých úřadů. Použití podpisového certifikátu (elektronického podpisu) něco stojí a podpis je nutné ročně za poplatek obnovovat. Elektronický podpis obvykle vyžaduje registraci na některém z portálů různých institucí. Pokud pro vás není elektronický podpis z nějakého důvodu nezbytný, je výhodnější využít datovou schránku.

 

Je to bezpečné?

Ano, je to bezpečné, ale… Jestliže chcete bezpečně elektronicky podávat, je třeba chránit přístup k počítači, na kterém máte uložen digitální podpis (například heslem a šifrováním disku). U datové schránky je třeba chránit heslo tak, aby se k němu nedostala neoprávněná osoba. Dejte si pozor na podvodné e-maily (phishing), které po vás loudí vaše přístupové údaje. I když bude e-mail na první pohled vypadat věrohodně, minimálě nejdříve zkontrolujte, zda pochází opravdu z oficiální adresy úřadu, který e-mail odeslal.